Ettevõttest

AS Grüne Fee Eesti (GFE) on Eesti-Soome ühisfirma, mis asutati 30.06.1993 endise Luunja sovhoosi Anne aiandi baasil.

Meie põhitegevuseks on aastaringne kurgi, salati ja maitserohelise kasvatamine eestlaste toidulauale. See rõõmustab tarbijaid, kuna spetsialistide väitel on just kodupaiga lähedalt pärinev toit inimesele parim, rahuldades tema energia- ja vitamiinivajaduse kõige kohasemal moel. Oma osa saavad ka lähinaabrid – eksport läheb peamiselt Lätti, Leetu ja Soome.

Valdkonna suurima tootjana Eestis oleme tööandjaks rohkem kui sajale inimesele. Oleme aastate jooksul pälvinud mitmeid tiitleid ja tunnustusi, mistõttu tänaseks on “Grüne Fee” kaubamärki kandev toodang leidnud kindla koha tarbija toidulaual.

Uued tehnoloogiad

Tootmisprotsessi iseloomustab pidev areng ning teadussaavutuste rakendamine.

Esimesena Baltikumis võttis GFE kasutusele uudse tehnoloogia, mis võimaldab tänu lisavalgusele toota katmikaladel köögivilja aastaajast sõltumata. See on tõstnud saagikust ning teinud kodumaise värske köögivilja aastaringselt kättesaadavaks.

Võitluses taimekahjuritega on kasutusel nn bioloogiline tõrje, kus taimekahjuri hävitab tavalise kemikaali asemel röövputukas. (Vt täpsemalt allpool.)

Salatid ja maitserohelised saavad kaasa topsiku, milles sisalduv niiskus tagab taime pikema säilivuse ning kasutusaja.

Kurkide kiletamine tagab nende pikemaajalise säilimise (temperatuuril 10-12 ºC kuni 3 nädalat). Samuti on kurkide kiletamine oluline toidu ohutuse ja hügieeni seisukohalt iseteeninduslikes kaubandusettevõtetes.

Tootmisprotsessi juhtimine on automatiseeritud, temperatuuri reguleeritakse kümnendiku kraadi täpsusega, toitaineid doseeritakse mg täpsusega. Tehnoloogia eripära tõttu on GFE üks Lõuna-Eesti suuremaid elektrienergia tarbijaid. Kasvava energiatarve ja tõusvate hindade tõttu alustas ettevõte 1997. aastal esimestena Eestis maagaasist soojus- ja elektrienergia kombi-tootmist!

GFE tooted vastavad kvaliteedimärgi “Eestis kasvatatud” nõuetele.

Biotõrje kasutamine Grüne Fee katmikaladel

Biotõrje on agronoomiline võte taimekaitses, kus kahjurputuka hävitamiseks kasutatakse mõnda tema looduslikku vaenlast ehk röövputukat. See on küll suhteliselt kulukas meetod, kuid tänu sellele pole taimede kasvuperioodil vajadust keemiliste putukamürkide järele. Nõnda säilitame nii oma toodangu kui ümbritseva keskkonna puhtust.

 

Biotõrje kurgikasvatuses

Põhilised kurgikahjurid on punane kedriklest, ripslane, lehetäi ja karilane. Kasvuhoonesse satuvad nad ümbritsevast loodusest.

Punase kedriklesta tõrjeks kasutame röövlesta (Phytoseiulus persimilis), ripslaste tõrjeks lestalisi (Amblyseius cucumeris), lehetäide tõrjeks pahksääsklasi (Aphidius colemani) ja karilaste tõrjeks kiletiivalisi (Encarsia formosa).

Kasutame ka püünispabereid, et oleks võimalik pidevalt kindlaks määrata kasvuhoonetes lendavate kahjurputukate liike ja päritolu ning sellest lähtuvalt neid „vääriliselt“ võõrustada.

 

 

Biotõrje salatikasvatuses

Salati peamised vaenlased on lehetäid ja leinasääsklased.

Esimeste tõrjeks kasutame kiletiivaliste seltsi kuuluvat lehetäivamplast (Aphidius colemani), kes muneb oma munad lehetäi sisse. Parasiidi kogu valmikueelne areng toimub lehetäi sees. Selle tulemusena jääb täist lõpuks järele ainult muumia. Üks vamplane võib hävitada kuni sada lehetäid.

Leinasääsklaste tõrjeks segame taimede kasvuturba sisse preparaati ENTONEM, mis sisaldab parasiitset nematoodi (Steinernema feltiae). Nematoodid tungivad leinasääse vastse organismi ning hakkavad seal arenema, kasutades toitumiseks vastse kudesid. Selle tagajärjel sureb leinasääse vastne mõne päeva jooksul.

Kasvuturba sisse segame ka looduslikku preparaati GlioMix, mis koosneb Gliocladium-seente niidistikust ja eostest. Gliomix soodustab taimedele oluliste mikroorganismide paljunemist kasvusubstraadis, parandades juurte kasvu ning kaitstes taimi haiguste eest.

Kvaliteedi, keskkonna ja energiapoliitika

Juhtkond on kehtestanud kvaliteedi, keskkonna ja energia alased juhtpõhimõtted, milleks on:

  • AS Grüne Fee Eesti juhtimissüsteem on suunatud taimedele parimate kasvutingimuste loomisele, keskkonda ja energiat säästvate tööde teostamisele, eesmärgiga pakkuda kvaliteetset toodangut ja saavutada täielik klientide rahulolu.
  • Ettevõte soovib olla olla kompetentne, arenev, paindlik, keskkonda ja energiat säästev koostööpartner.
  • AS Grüne Fee Eesti iga töötaja tegevus on suunatud klientide nõuete täitmisele. Kvaliteedi ja keskkonna ja energia alaste nõuete täitmise eest vastutavad kõik töötajad oma vastutusalas.
  • Kohustume järgima kõiki meile kohalduvaid seaduslikke ja muid nõudeid.
  • Tagame ressursid ja vajaliku teabe juhtimissüsteemi eesmärkide täitmiseks.
  • Parendame järjepidevalt oma juhtimist, protsesse ja tegevusi, et tagada klientide rahulolu, kaitsta keskkonda ja tegutseda energiasäästlikult.

 

Euroopa Liit maaelu arenguks


AS-i Grüne Fee Eesti salatitaimede kasvuhoone toomisseadmete ja infotehnoloogilise lahenduse ostmist ning paigaldust on PRIA poolt toetatud põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse 2017. aasta taotlusvoorus.

Värskete salatite kasvatusliinide ostmist ja kurgimaja valgustussüsteemi ümberehitust on PRIA poolt toetatud põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.1) raames 2023. aasta taotlusvoorus.